Informatiebord zwaluwen bij Schaapskooi onthuld

HAVELTE - De zwaluwtil staat al zes jaar op het terrein van de Holtinger Schaapskudde in Havelte. En ook heel wat jaren vinden de huiszwaluwen een broedplaats in een van de zeventien kunstnesten aan de buitenkant van de grote kapschuur op het terrein. Maar pas op 22 februari j.l. werd daar een informatiebord over de huiszwaluwen onthuld.

‘Is dat iets bijzonders?’ vroeg Gert Hulsebos, lid van de Werkgroep Huiszwaluwen, onderdeel van de Vogelwacht Uffelte e.o, zich af. Dat deed hij in een gezelschap van zo’n vijftien personen. En hij gaf zelf het antwoord. ,,We hadden het bord ook gewoon aan de muur kunnen schroeven. Maar de werkgroep wil toch via deze officiële onthulling extra stilstaan bij het feit, dat de zwaluwen in dit geval niet zonder de Stichting Holtinger Schaapskudde kunnen.’’

De onthulling van het informatiebord werd verricht door herder Jelle Kootstra en Bald Bruinenberg, als lid van Vogelwacht Uffelte jarenlang verantwoordelijk voor de productie van honderden kunstnesten. 

bordonthuld-met-lach

Nestenmaker Bald Bruinenberg (links) en herder Jelle Kootstra hebben zojuist het informatiebord aan de grote kapschuur van de Holtinger Schaapskudde onthuld.

 

Huiszwaluw

Tijdens die bijeenkomst in de ondernemerskooi van de Holtinger Schaapskudde verzorgde Arend van Dijk een diapresentatie over de huiszwaluw. En vertelde niet zonder enige trots dat Havelte in Drenthe verreweg de grootste kolonie huiszwaluwen heeft, terwijl Uffelte de vierde plaats in die provinciale top-10 inneemt. In de gemeente Westerveld en in onze provincie blijft het aantal huiszwaluwen de laatste vijftig jaar redelijk stabiel, terwijl in heel Nederland het aantal drastisch omlaag is gegaan. Arend van Dijk liet ook zien dat de tweederde van de huiszwaluwen in natuurlijke nesten broedt, eenderde in kunstnesten.

infobordzwaluwen

Met als titel ‘Hier wonen ‘s zomers huiszwaluwen‘ krijgt de bezoeker van de Holtinger Schaapskudde informatie over onder meer de nesten.

Via het informatiebord worden bezoekers van de schaapskooi wat kennis betreft een beetje bijgespijkerd, mocht dat nodig zijn. Zo lezen we dat die vogels in april terugkeren uit Afrika na een vlucht van 10.000 kilometer. Om vervolgens in de periode mei-augustus hier te broeden, soms twee keer. Ze leggen dan vier tot vijf eieren, waarop twee weken wordt gebroed. Na drie tot vier weken verlaten de jongen het nest. 

In Uffelte heeft de Vogelwacht twee tillen en in Havelte ook twee: een in de Meerkamp en de reeds genoemde til bij de schaapkooi. Gemiddeld zijn jaarlijks 46 nesten ‘bewoond’: maximaal telden de Vogelwacht-vrijwilligers 85 broednesten; in een ‘slecht’ jaar was dat 12 maal. 
Wie naast informatie via dit nieuwe bord meer wil weten over de zwaluwen en andere vogels verwijzen we gaarne naar internet: www.vogelwachtuffelte.nl

zwaluwnesten
Een deel van de zwaluwnesten aan de grote kapschuur van de schaapskooi