WAAR IS DE KUDDE                                             

   De kudde is dagelijks op stap in het zomerseizoen om het begrazingsplan uit te voeren.
   Wilt u zien waar de kudde zich momenteel bevindt? Hieronder ziet u de pijl op de kaart.
    
 
          Met het plus en min teken links bovenaan de kaart kunt u vegroten of verkleinen.
           Dat kunt u ook doen door eenvoudig te scrollen door het wieltje op uw muis te gebruiken.

                               
   Hieronder treft u een kaart aan waarop drie toegangswegen tot de heide aan zijn weergegeven.
   De blauwe lijn geeft de route uit vroegere tijden weer, groen geeft de huidige route weer en rood
   geeft de route weer, zoals die in de toekomst gaat lopen.

                   

   Driften zijn de vaste routes van de schaapskudde waarlangs deze zich (vanuit de kooi) door het
   terrein verplaatst. Soms zijn deze driften al van oudsher aanwezig toen de kudden vanuit het dorp
   naar de heide trokken. De blauwe lijn is de oude oorspronkelijke drift uit het centrum van het dorp.
   Dit is de huidige Oosterbrink (tegenover restaurant Het Knooppunt).
                            

   Terug naar boven
   Terug naar homepage