SCHAAPSKOOI                                                    
                         
   In de zomer trekken de herders dagelijks, ongeacht de weersomstandigheden, met de schaaps-
   kudde de heide op. Vertrek vanaf de kooi vindt rond 9.30 uur plaats.
   Rond 16.30 uur komt de kudde
terug naar de kooi. Het is altijd weer een spectaculair gezicht
   om de hele kudde de kooi uit te zien gaan! Een bezoek meer dan waard.
   In de herfst en in de winter wordt er minder begraasd. Soms staan de schapen dan ingerasterd op
   een vaste plek. Op het informatiebord aan de kooi staat aangegeven waar de kudde zich bevindt.
   Adres van de schaapskooi is: Van Helomaweg 16 te Havelte.
                                    
   Wilt u een routebeschrijving ga dan naar het hoofdstuk auto/fiets.

   Enige historie van het Drents Heideschaap in de oude gemeente Havelte.

   In 1838 bedroeg het aantal schapen in de gemeente Havelte ca. 3900 stuks. Deze schapen waren
   met name nodig voor de productie van mest in de potstallen. De opbrengst van de wol was mooi    
   meegenomen. Door de oprichting van co÷peratieve melkfabrieken en niet te vergeten door de
   invoering an kunstmest was het lot van de uitgebreide schaapskudden rond 1900 bezegeld.
   In 1897 waren er nog twee kuddes:
   EÚn van 77 schapen in Eursinge, gevestigd in een boerderij bij het landgoed Overcinge en de ander
   van 215 schapen in Darp. De schaapskudde in Uffelte bestond toen al niet meer.
   Omstreeks de eeuwwisseling zijn de laatste schapen van de Havelter heide verdwenen. De laatste
   in Darp werd in 1912 opgedoekt.                                                                                                       

   In 1950 kocht de gemeente uit  folkloristische
   overwegingen een kleine kudde schapen, die
   onderdak vonden in de oude schaapskooi aan de
   Dorpsstraat in Havelte.
   In 1958 is de kudde opgeheven, omdat de
   toenmalige gemeente Havelte de rotzooi die de
   kudde in de Dorpsstraat achterliet, zat was en
   omdat men geen goede herder kon vinden.

 
                        
   Vervolgens is de kudde ondergebracht in een oude boerderij van Defensie op Holtinge.
   Om de kudde in stand te houden is door een aantal verenigingen een Stichting Holtinge opgericht
   in 1960. Defensie stelde een deel van het militaire oefenterrein als 'weide' ter beschikking.
   De schapen werden door de aangestelde beheerder-schaapherder voor eigen rekening aangeschaft.
   Ook particulieren of instellingen sponsorden een schaap of zelfs meerdere.
   Subsidie van de gemeente Havelte en het Rijk zorgden voor een sluitende begroting.
 
De nieuwe schaapskooi op Holtinge werd officieel in
gebruik genomen in 1986. Die kwam tot stand door
de eerder genoemde stichting Holtinge. Achter de
kooi bevindt zich de hooischuur en de werkplaats
van de herders.
Bij de kooi behoort een stuk grasland dat de schapen
als uitloopruimte gebruiken.


   Door onder meer gewijzigde regelgeving en de opbouw van een grotere kudde om het begrazings-
   plan uit te voeren is deze schaapskooi veel te klein geworden.
   Op 10 september 2013 is de kudde verhuisd naar de nieuwe schaapskooi aan de Van Helomaweg.

                                                                                                

   Terug naar boven
   Terug naar homepage